Krachten en beweging

Hoe komt het dat de maan rond de aarde draait? Hoe werken magneten? Hoe werken hefbomen? Het heeft allemaal te maken met deze kerngedachte.

Kerngedachte uitgelicht

Theorie krachten en beweging

De beweging van een voorwerp kan veranderen door eraan te trekken of te duwen. Objecten kunnen krachten uitoefenen vanop een afstand.

Voorwerpen of personen kunnen een kracht uitoefenen op iets of iemand anders. In de lagere scholen spreken we over iets dat/iemand die duwt of trekt aan iets of iemand anders. Die krachten kunnen voorwerpen vervormen (bv. een lat plooien) of de bewegingstoestand veranderen (bv. een bal wegschieten).

Dit kan door direct contact tussen beide. We komen deze krachten tegen in de lagere school bij lessen over constructies, overbrengingen (bv. tandwielen), hefbomen, katrollen,…

Ook zijn krachten die uitgeoefend worden op afstand. We noemen ze veldkrachten (bv. zwaartekracht, magnetisme en krachten ten gevolge van elektrische velden). We komen ze tegen in de lagere school wanneer we het hebben over de aantrekkingskracht tussen hemellichamen (bv. aarde en de maan) en hun effecten (bv. eb en vloed) of bij magneten en hun werking. We herkennen ze wanneer we voorwerpen (technische systemen) bestuderen zoals een deurbel, een dynamo of elektromotor. Dit is logisch want hun werking is gebaseerd op veldkrachten.

Wat toont onderzoek

Timss

Andere onderzoeken

Vaststelling

Analyse

  • 1.13. De leerlingen kunnen tonen hoe de aarde om de eigen as draait, welk gevolg dit heeft voor het dag- en nachtritme in de eigen omgeving en hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewegen;
  • 2.6. De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;

ID: block_6141cceb9e3c2

Misconcepties

Mogelijke lesonderwerpen


ID: block_61433980929e9

  1. Boersma, K., Graft, van M. & Knippels, M.C. (2009) ​Concepten van kinderen over natuurwetenschappelijke thema’s​. Enschede, SLO.
  2. Allen, M. (2010). ​Misconceptions in Primary Science​, Open University Press.
  3. De Lange J., De Poorter J., Strubbe K., Van Landeghem J. (2018). Great Ideas Big Science.  Geraadpleegd op 8 februari 2022 van https://bigideasgreatscience.wordpress.com/

ID: block_614339b1929ea

Raadsel

Welke steltloper kan het diepst op zoek naar wormen in de bodem?

  • Wulp
  • Tureluur
  • Kievit
Los het raadsel opMeer raadsels