Didactische principes

  • Kijk door de wetenschapsbril (Principe)
  • Toon hoe wetenschap werkt (Principe)
  • Geef taal (Principe)
  • Werkelijkheid centraal (Principe)
  • Leer en laat denken (Principe)
  • Vertrek vanuit een kerngedachte (Principe)

ID: block_6137a01452525