Aardoppervlak en klimaat

Wil je met je kinderen werken rond klimaatopwarming? Zoek je een invalshoek om het te hebben over vulkanen of aardbevingen? Deze kerngedachte helpt je verder.

 

Kerngedachte uitgelicht

Theorie krachten en beweging

Hoe de aarde en onze atmosfeer zijn opgebouwd en wat daar gebeurt, bepaalt het uitzicht van het aardoppervlak en het klimaat.

De aarde was in het begin een vloeibare, gloeiendhete planeet. De zwaardere elementen (zoals ijzer en nikkel) zakten weg en de lichtere zoals silicium en aluminium dreven boven. Zo ontstonden de verschillende aardlagen (binnen-en buitenkern, binnen- en buitenmantel en aardkorst) met telkens afwisseling van vast-vloeibaar-vast.

De aardlagen

Deze opbouw zorgt voor verschijnselen zoals gebergten, vulkanen, aardbevingen en tsunami’s. Hoe die ontstaan wordt prachtig uitgelegd op deze site.  

Door de aantrekking van de aarde zijn er gassen die bij de aarde blijven en meedraaien met de aarde. Samen vormen ze de atmosfeer. Ook de atmosfeer bestaat uit verschillende lagen: de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer, de thermosfeer en de exosfeer. Door hun ligging en samenstelling vinden er heel wat processen plaats. Op deze sites (1,2) vind je meer info over hun samenstelling en ligging.

De lagen van de atmosfeer

In de troposfeer speelt zich het weer af, in de stratosfeer bevindt zich de ozonlaag, in de mesosfeer ontstaan de vallende sterren en in de thermosfeer vinden we het poollicht.

Tot heeft het weer ook invloed op het aardoppervlak (denken we maar aan erosie).

Ook hier zien we weer hoe deze kerngedachten samenhangen. Wanneer we het hebben over het weer dan hebben we het over de energie van de zon die drukgebieden laat ontstaan of deeltjes die condenseren en regen vormen.  

Wat toont onderzoek

Timss

Andere onderzoeken

Vaststelling

Analyse

1.11. De leerlingen kunnen de weerselementen op een bepaald moment en over een beperkte periode, meten, vergelijken en die weersituatie beschrijven;

1.12. De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven;

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;

1.25. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen;

4.13. De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van de legende, windrichting en schaal.

5.1.De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.


ID: block_6141cceb9e3c2

Misconcepties

Mogelijke lesonderwerpen


ID: block_61433980929e9

  1. Boersma, K., Graft, van M. & Knippels, M.C. (2009) ​Concepten van kinderen over natuurwetenschappelijke thema’s​. Enschede, SLO.
  2. Allen, M. (2010). ​Misconceptions in Primary Science​, Open University Press.
  3. De Lange J., De Poorter J., Strubbe K., Van Landeghem J. (2018). Great Ideas Big Science.  Geraadpleegd op 8 februari 2022 van https://bigideasgreatscience.wordpress.com/

ID: block_614339b1929ea

Raadsel

Welke steltloper kan het diepst op zoek naar wormen in de bodem?

  • Wulp
  • Tureluur
  • Kievit
Los het raadsel opMeer raadsels