Kerngedachten

 • Bouw-functie-levenswijze (Kerngedachte)
 • Universele bouwstenen: deeltjes (Kerngedachte)
 • Krachten en beweging (Kerngedachte)
 • Energie wordt omgezet, niet gemaakt of verloren (Kerngedachte)
 • Levende wezens strijden om energie en materie (Kerngedachte)
 • Speldenprik in het heelal (Kerngedachte)
 • Levende bouwstenen: cellen (Kerngedachte)
 • Aardoppervlak en klimaat (Kerngedachte)

ID: block_61378c5718565

Vind je het aantal onderwerpen dat je kan behandelen in de lagere school binnen het leergebied wetenschappen en techniek oneindig? Zou je graag verticale leerlijnen uitstippelen die doorlopen van kleuter naar lager en zo naar secundair onderwijs? De acht kerngedachten zetten je op de juiste weg.

Neurowetenschappers vertellen ons dat bij ideeën die verbonden zijn met elkaar gemakkelijker transfer wordt gemaakt naar nieuwe situaties.

Wil je op zoek naar meer info over de kerngedachten? Zoek dan op ‘Big Ideas’. In 2010 gingen wetenschappers op zoek naar de grote basisideeën waarop wetenschap steunt. Ze kwamen tot tien grote inhoudelijke ideeën of Big Ideas. We nemen ze hier samen in acht kerngedachten. We vertalen ze ook specifiek naar het lager onderwijs. Deze kerngedachten in het achterhoofd houden vergroot de kans om de juiste focus te leggen en te komen tot de essentie. Vanzelfsprekend zijn dit niet dé acht kerngedachten. Vanuit de eindtermen en leerplannen zou een leerkrachtenteam zelf de eigen kerngedachten kunnen definiëren waarrond gewerkt wordt in de lagere school. Ongetwijfeld zullen deze te linken zijn aan een van deze acht gedachten.

 • In deze publicatie vind je de 10 grote ideeën: Harlen, W. (Ed.) (2010). Principles and big ideas of science education. Association for Science Education. 
 • In deze publicatie vind je suggesties voor leerlijnen voor deze 10 grote ideeën: Harlen, W. (Ed.) (2015). Working with big ideas of science education. Association for Science Education.
 • Deze site gaat dieper in op de tien grote ideeën en is gemaakt voor het onderwijs.