Vertrek vanuit een kerngedachte

Doelgericht werken blijft natuurlijk een van de pijlers van goed lesgeven. Weten wat je wilt bereiken, wat je kinderen moeten kennen en kunnen na een les, blijft de essentie.

Naast het bekijken van eindtermen en leerplannen kan het in gedachten houden van de kerngedachte helpen in het houden van de juiste focus.