Systemen

Door welke bril kijkt een wetenschapper naar de werkelijkheid? Hoe kan je systeemdenken met kinderen? Waar komt het van pas? Je leest er meer over bij dit didactisch principe.

Principe uitgelicht

Aangezien de werkelijkheid zeer complex is, bakenen wetenschappers systemen af die ze willen bestuderen. Een hefboom, een regenwoud, het menselijk lichaam, een koelkast, de atmosfeer,…allemaal voorbeelden van systemen.

Waarom werken met systemen belangrijk is, legt dit filmpje uit het project Big Ideas Great Science mooi uit:

Denken vanuit systemen heeft te maken met eerlijk onderzoek en kan ook bijdragen aan educatie voor duurzame ontwikkeling. Je leest er meer over bij de voorbeelden.

Wat toont onderzoek

Didactische tips en voorbeelden

In tal van onderzoeken die we doen in de klas bakenen we een systeem af dat we onderzoeken.

In dit voorbeeld van het Wetenschapsknooppunt Utrecht onderzoeken kinderen het systeem ‘ei-pannenkoek’.

Op andere plaatsen op deze site gaan we verder in op het uitvoeren van onderzoeken.


ID: block_6143426d963ef

Sommige systemen zijn behoorlijk complex maar moeten holistisch bekeken worden om ze te begrijpen. Bij duurzaamheidsvraagstukken is dit bijvoorbeeld het geval. Djapo ontwikkelde mooi materiaal om aan systeemdenken te doen. In dit filmpje wordt uitgelegd waarover het gaat.

Meer informatie vind je op deze site

 Bij het perspectief oorzaken tonen we een van de methodieken uit het systeemdenken.  


ID: block_6143428b963f0

 • Boulez, S., Hulsen, K., Mennes F. & Pools, K. De basis, wetenschappen en techniek voor de basisschool. Acco.
 • De Lange, J., DePoorter, J., Strubbe, K. & Van Landeghem, J. (2018). Perspectieven. https://bigideasgreatscience.wordpress.com/perspectieven/
 • Djapo (z.j.). Systeemdenken: ik onderzoek de wereld. https://djapo.be/systeemdenken-duurzame-wereld/
 • Stichting leerplanontwikkeling (z.j.). Denkwijzen. https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/natuur-techniek/kennisbasis/denkwijzen/
 • Wetenschapsknooppunt Utrecht (z.j.). Materiaal. https://www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt/basisonderwijs/materiaal

ID: block_6143434b963f5

 • Akerson, Valarie & Buck, Gayle & Borgerding, Lisa & Nargund-Joshi, Vanashri & Weiland, Ingrid. (2011). The Importance of Teaching and Learning Nature of Science in the Early Childhood Years. Journal of Science Education and Technology. 20.
 • Akerson, Valarie & Weiland, Ingrid & Pongsanon, Khemmawadee & Nargund, Vanashri. (2010). Evidence-based Strategies for Teaching Nature of Science to Young Children. Journal of Kırşehir Education. 11 via https://www.researchgate.net/publication/260229030_Evidence-based_Strategies_for_Teaching_Nature_of_Science_to_Young_Children/citation/download
 • Big Ideas of science education. (z.j.). https://thescienceteacher.co.uk/big-ideas/
 • Boulez, S., Hulsen, K., Mennes F. & Pools, K. De basis, wetenschappen en techniek voor de basisschool. Acco.
 • De Lange, J., DePoorter, J., Strubbe, K. & Van Landeghem, J. (2018). Perspectieven. https://bigideasgreatscience.wordpress.com/perspectieven/
 • Stichting leerplanontwikkeling (z.j.). Denkwijzen. https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/natuur-techniek/kennisbasis/denkwijzen/
   

ID: block_61434356963f6