Tot welke groep van dieren behoort de naakte molrat?

Naakte molrat (© Roman Klementschitz)

  • Vis
  • Amfibie
  • Reptiel
  • Vogel
  • Zoogdier