Tot welke groep van dieren behoort de bruinvis?

Bruinvis ( © Ecomare/Sytske Dijksen)

  • Vis
  • Amfibie
  • Reptiel
  • Vogel
  • Zoogdier